Over

Het ontstaan van de stichtingFoto boven:

de heer C.J. Wegman


Eén van de door de heren Wegman geschreven boeken.

De heer Cornelis Jacobus Wegman


De Twentenaar Kees (Cornelis Jacobus) Wegman, geboren te Zwijndrecht op 11 oktober 1932, overleden in de gemeente Almelo op 27 oktober 2007, heeft bij zijn testament de stichting: "Stichting Monumenten Westerwolde" opgericht.


Kees Wegman besloot een  groot deel van zijn nalatenschap te schenken aan een stichting die zich bezig zal gaan houden met de restauratie van monumenten in zijn geliefde Westerwolde.


In tegenstelling tot zijn overgrootvader, woonde de heer Wegman nooit in de Groningse streek, maar hij had wel zijn hart aan het gebied verpand.


Hij was ingenieur van beroep, maar in zijn vrije tijd was Wegman genealoog en historicus. Hij deed als genialoog meedere onderzoeken in de streek.


In die hoedangheid wijdde hij samen met zijn zoon, de heer Ruut Wegman, negen boeken aan de geschiedenis van het woningbezit in Westerwolde.  Zo scheef hij onder andere een boek over de bewondersgeschiedenis van alle grote boerderijen in de streek.


,,In de serie boeken zijn alle woningbezetters vastgelegd, voor zover te achterhalen,’’ aldus notaris Frits Bergman, voorzitter van de stichting. ,,Het is echt zijn levenswerk geworden.’’


Haalbaarheid aanbevelingen


De stichting bekijkt op dit moment in hoeverre de aanbevelingen van de overleden oprichter haalbaar zijn. ,,Waar mogelijk proberen we aan zijn wensen tegemoet te komen. Kees wil graag dat we aandacht besteden aan het opknappen van boerderijen en woningen van vóór 1850. En hij zou graag zien dat belangrijke ontwikkelingen uit het verleden van Westerwolde in het landschap duidelijk worden.’’De heer Bergman heeft in oktober 2008 een interview gegeven

aan RTV Noord over het ontstaan van de stichting: