Home

Gevestigd in de Gemeente Westerwolde

Boeken Wegman

De Stichting Monumenten Westerwolde richt zich op de bewonings- en bebouwingsgeschiedenis van Westerwolde van vóór 1850.


De stichting heeft ten doel:


het inventariseren van, het doen van onderzoek naar en het renoveren van monumenten in het landschap Westerwolde die dateren van voor 1850;


het in het landschap, middels het plaatsen van gedenktekens met opschrift, kenbaar maken van historische locaties en van plaatsen waar zich historische gebeurtenissen hebben afgespeeld.


Kamer van Koophandel


Inschrijfnummer: 01126952


RSIN (Fiscaal nummer): 819021738
Contactgegevens:


Postadres:

Stichting Monumenten Westerwolde

p/a Juliana van Stolberglaan 20

6713 PJ Ede


E-mail: ruut.wegman@kpnmail.nl

Tel. 06-34822711