Doelstelling

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in haar statuten en luidt als volgt:


DOEL

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

het inventariseren van, het doen van onderzoek naar en het renoveren van monumenten in het landschap Westerwolde die dateren van voor achttienhonderd en vijftig (1850);

het in het landschap, middels het plaatsen van gedenktekens met opschrift, kenbaar maken van historische locaties en van plaatsen waar zich historische gebeurtenissen hebben afgespeeld.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

door het ontplooien, stimuleren, coördineren en financieel ondersteunen van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;

door samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn;

door alle andere wettige middelen.