Bestuur en Beloningsbeleid

 

Stichting Monumenten Westerwolde

Het bestuur van de stichting Monumenten Westerwolde bestaat uit:

 

 

Voorzitter:

de heer mr. F.A. (Frits) Bergman

 

 

Secreataris:

de heer R.M.A. (Ruut) Wegman

 

 

Penningmeester:

 

 

de heer drs. B.J.W. (Berend) Harding

 

 

Bestuurslid:

de heer W. (Wubbo) Bakker

 

 

Bestuurslid:

de heer drs. J.G. (Jochem) Abbes

 

 

 

 

Het beloningsbeleid van de stichting:

 

Het bestuurt ontvangt géén vergoeding voor de door haar verrichte werkzaamheden.

 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden uitsluitend op vrijwillige basis.

 

Er zijn geen personeelsleden in dienst voor de stichting.

 

 

 

 

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

 

De Stichting Monumenten Westerwolde is bij beschikking van de Belastingdienst de dato

01-01-2012 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het RSIN nummer van de stichting is: 819021738.